Adninistration, ordre, salg Joan
Joan sandborg Jørgensen
Email. bogholderi@nogluten.dk
Telefon: 25750930
*
Lager og pakkeri
Karen Margrethe Nielsen
Rikke Thomsen
*
Lager, pakkeri, forsendelse
Mia Åbo Jensen
Telefon: 50947709
*
BagermesterAnnie
Annie Dyrby Christensen
Email. bagermester@nogluten.dk
Telefon: 50947709
*