Verdensmålene udgør 17 mål og 169 delmål. Bæredygtighed hos os I Nogluten betyder, at vi tænker miljømæssigt, socialt og økonomisk ansvarligt i vores daglige virke. Vi arbejder på at minimere de negative effekter, som vores virksomhedsaktiviteter kan have på klimaet, men samtidig øge de positive effektiver vi skaber. Vi arbejder med FNs verdensmål, og du kan læse, hvilke verdensmål vi arbejder mest med i praksis i det nedenstående:  

 

3. Sundhed og trivsel

Vi forbedrer folkesundheden ved at reducere gluten i vores bagværk, som her sikrer alle personer med cøliaki ret til vedsmagende brød og kage i deres hverdag. Herudover har vi produkter, som forbedrer folkesundheden ved at udelukke sukker i vores bagværk, og hermed sætter fokus på en sundere kost.

 

 7. Bæredygtig energi

Vi har sikker adgang til pålidelig, bæredygtighed og moderne energi, og forbedrer energieffektiviteten da alle vores ovne, maskiner og fryser kører på el. Vi udnytter den mængde varme som vores ovne afgiver til vores varmesystem, og hermed producerer mere bæredygtig udefrakommende energivarme. Herudover bruger vi varmepumpe i vores butik, som har et lavt og miljømæssigt skånsomt energiforbrug, hvor den bruger energien fra luften udendørs til at omdanne varmeenergien i butikken til radiatorer samt rum- og gulvvarme. På den måde er muligt at udnytte energien langt bedre end ved elvarme. Dette betyder at vi i Nogluten:

  •  bruger ikke olie, da alle vores maskiner og fryser kører på el
  • Vores varmesystem består af varme, som bliver genbrugt af varmen som vores ovne afgiver
  • Forsyningen i huset består af naturgas, men den bliver kun brugt til det varme vand
  • Butikken bliver varmet op med en CO₂ reducerende varmepumpe

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi har et ansvar på at skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Dette gør vi bl.a. ved at have en social ansvarlig profil. Vi værdsætter mangfoldighed og har fokus på et arbejdsmiljø, der skaber lige muligheder for alle uanset køn, race, religion, alder, handicap eller uddannelsesniveau. Derfor består størstedelen af vores medarbejdere af personer, der har særlige behov og vilkår og som ellers ville have svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet. I vores værdikæde arbejder vi mod målet at skabe glæde til den enkelte person, og hermed sikre bedre adgang til arbejdsmarkedet for alle.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Vi sigter efter at skabe ansvarligt forbrug og produktion, og fokuserer på at skabe løsninger, som kan reducere vores aftryk på naturen, og som fødevareproducent har vi et stort ansvar på dette område. Vi producerer og forbruger varer på en måde, der gør at vi efterlader så få spor på naturen som muligt. Det betyder, at vi minimerer mængden af plastik og genbruger al plast i pakkeriprocessen. Herudover har vi ingen madsplid. Vi benytter af os alt det bagværk, der bliver bagt. Dette betyder, at det bagværk, som kagerester og brødender, som ellers var gået til spilde og udgjort et affaldsproblem for klimaet, bliver udnyttet til bl.a. romkugler og rasp.

13. Klimaindsats 
Vi arbejder vi på højtryk for at opnå et lavere klimaaftryk og på at gå nye og modstandsdygtige veje når det handler om klimaudfordringer. Vi forsøger at se grønne løsninger og nye muligheder. Vi stiller høje krav til af vores egen drift og varer, vores leverandører og emballage. Herudover sorterer vi vores affald korrekt og udnytter affaldet på den mest ressourceeffektive måde efter de danske myndigheders regler, og vi har ikke produktionsspild. Vi udvikler sammen med en samarbejdspartner affaldsordninger med vores pap, så vi kan genvende mere og bedre.